ZelfPro stap voor stap

Deelname aan ZelfPro - stap voor stap

Indien een zelfstandig ondernemer geïnteresseerd is om deel te nemen aan het ZelfPro-concept zal in een persoonlijk gesprek concreet toelichting worden gegeven over de opzet en de werking van een ‘ZelfPro-BV’ en de bepalingen en voorwaarden die daaraan gesteld worden. Door ondertekening van de intentieovereenkomst verklaren de ZelfPro Deelnemer én ZelfPro het voornemen te hebben het ZelfPro concept toe te passen.

Het ZelfPro- concept beschrijft de ZelfPro werkwijze, de noodzaak ervan en de bijbehorende afspraken op hoofdlijnen.

Na ondertekening van de intentieovereenkomst wordt door ZelfPro de implementatieovereenkomst opgesteld. Hierin staat duidelijk beschreven hoe de ZelfPro ‘deelnemer’ BV vorm krijgt en welke rechten en plichten wederzijdse aandeelhouders in deze BV hebben. Na ondertekening van deze overeenkomst wordt de ZelfPro ‘deelnemer’ BV opgericht. Met ondertekening van de implementatieovereenkomst is de samenwerking tussen ‘Deelnemer’ en ZelfPro BV een feit.

In de volgende fase wordt door ZelfPro de ZelfPro ‘deelnemer’ BV opgericht. Tevens worden de benodigde inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de aanmelding bij de belastingdienst verzorgd. Je kunt vanaf nu doorgaan met jouw werkzaamheden als werknemer van ZelfPro ‘Deelnemer’ BV zoals je als zelfstandige gewend was, met één verschil: vanaf nu ben je dus géén ZZP-er meer en de wet DBA is niet meer op jou van toepassing.

Tenslotte wordt het Certificaat ZelfPro Ondernemer (CZO) afgegeven. Met dit certificaat kun jij jouw opdrachtgevers aantonen dat jij als werknemer namens ZelfPro ‘Deelnemer’ BV werkzaamheden uitvoert en dat alle belastingen, werkgever- en werknemerpremies door ZelfPro ‘Deelnemer’ BV
worden afgedragen. Het CZO is één jaar geldig en wordt jaarlijks opnieuw door ZelfPro BV verstrekt gebaseerd op het door ZelfPro ‘Deelnemer’ BV aantoonbaar nakomen van de wettelijke eisen die gesteld worden aan het ZelfPro concept.