Het ZelfPro concept

 

ZelfPro voor wie?

Als je als Zelfstandig Ondernemer zelf werkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever en daarbij veelal op urenbasis werkzaamheden uitvoert, loop je het risico dat je voor de wet niet als zelfstandige wordt gezien maar als werknemer van jouw opdrachtgever. Dit kan vooral het geval zijn als de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de instructies van jouw opdrachtgever, je door jouw opdrachtgever wordt aangestuurd, werkt met zijn systemen of middelen en je door hem wordt ingepland.

In zo’n geval wordt je voor de wet niet gezien als zelfstandig ondernemer maar wordt je, door de veronderstelde arbeidsrelatie, (jouw opdrachtgever bepaalt wat, wanneer en hoe jij je werk uitvoert) gezien als medewerker van jouw opdrachtgever met dat verschil dat jij geen salaris ontvangt maar dat je een factuur stuurt. Dit kan grote consequenties hebben voor jouw opdrachtgever. Deze kan dan aangeslagen worden voor naheffingen van premies voor sociale verzekeringen zoals ZW/WIA, WW etc.

Deze situatie maakt het voor veel opdrachtgevers steeds minder interessant om met zelfstandig ondernemers te werken; immers als er een dreiging van een naheffing bestaat zal hij liever kiezen voor een andere invulling van de functie.

Wat lost het ZelfPro-concept hier dan op?

Het ZelfPro-concept biedt een oplossing voor bovenstaand probleem. Als je volgens het ZelfPro-concept werkzaamheden uitvoert voor jouw opdrachtgevers voer je deze uit als werknemer van jouw eigen BV. Hiermee is het risico op naheffingen voor jouw opdrachtgever weggenomen en kan jij, onbeperkt en onafhankelijk van welke relatie je met je opdrachtgever hebt, voor hen werken.

Wat biedt mij dan het ZelfPro concept?

Als je werkt volgens het ZelfPro-concept werk je vanuit je eigen BV. Jij bent directeur en bestuurder van deze BV en je bent bij deze BV in dienst. Vanwege dit dienstverband betaalt deze BV alle wettelijk verplichte premies en overige afdrachten. Dit lijkt duurder, immers als zelfstandige betaal je (een deel van) deze premies niet, maar het biedt je ook zekerheden. Bijvoorbeeld als je werkeloos of arbeidsongeschikt raakt maak je aanspraak op de voorzieningen die daarvoor wettelijk zijn ingericht.