Het laatste nieuws

 

Handhaving wet DBA vergroot vraag naar ZelfPro-concept

Het kabinet heeft aangegeven handhaving op de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) tóch door te zetten. Per 1 januari 2025 zal er weer volledige handhaving plaats vinden. Dit leidt ertoe dat opdrachtgevers van (nu nog) ZZP-ers zich hierop voorbereiden. ZelfPro merkt dit in een toeloop naar vraag om het ZelfPro-concept. Deze vraag ontstaat vooral bij bedrijven en instanties die langlopende projecten uitvoeren waarbij ook langdurige inzet van externen verlangd wordt. Toepassing van het ZelfPro-concept biedt ruimte en meer zekerheid omdat de externen vanuit een vast dienstverband wordt gedetacheerd wat een belangrijke voorwaarde is om te voldoen aan de wet DBA.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Ook wordt stapsgewijs de zelfstandigenaftrek voor eenmanszaken verlaagd. Was deze in 2021 nog € 7.000,- in 2023 is dat nog maar € 5.030,- en uiteindelijk zal deze per 2027 nog maar €900,- zijn. Hiermee is ook voor de ZZP-ers zélf de stap uit de eenmanszaak naar een dienstverband steeds aantrekkelijker. ZelfPro biedt met haar concept een prachtig oplossing om met behoud van onafhankelijkheid en zelfstandigheid tóch vanuit een loondienstbetrekking te kunnen blijven werken.