Het laatste nieuws

PRACHTIG JAAR VOOR ZELFPRO

Verdubbeling ZelfPro-ondernemers in 2021

Afgelopen jaar heeft ZelfPro, zoals eerder gemeld, haar beschikking ontvangen van de belastingdienst. Hiermee bevestigt de Belastingdienst de basis onder het ZelfPro-concept. Dit opende de deur voor verdere toepassing van het concept en sinds die tijd is het aantal deelnemers van ZelfPro bijna verdubbeld. Veel dank aan de deelnemers voor het vertrouwen! We zien steeds vaker dat opdrachtgevers geen ZZP-ers meer wil inhuren, zeker bij projecten waar langdurige inzet wordt verlangd veelal onder leiding en toezicht van de inlener. Ook, of misschien wel juist, hier biedt het ZelfPro-concept uitkomst. Goed om te zien hoe steeds meer (nu nog) ZZP-er én natuurlijk ook starters hierdoor hun weg naar ZelfPro weten te vinden. Merk jij ook dat jouw opdrachtgever moeite heeft met ZZP-ers en wil jij wel blijven werken maar ook ondernemer blijven? Wordt dan ZelfPro-ondernemer, kijk op www.zelfpro.nl en ‘join the team’!

Dank aan Brokers 

Steeds meer brokers omarmen het ZelfPro-concept. Het concept beschermt de brokers én hun opdrachtgevers tegen ongewenste naheffingen die zouden kunnen ontstaan als niet duidelijk kan worden gemaakt dat er geen sprake is van een dienstverband bij langdurige inleen onder leiding en toezicht van de uiteindelijke opdrachtgevers. Fijn dat steeds meer brokers ons hierin herkennen als aanbieder van een degelijk concept! Dank voor het vertrouwen én de ondersteuning! 

Op naar 2022! 

De groei en ontwikkeling die we afgelopen jaar doormaakten gaan we natuurlijk graag doorzetten in het nieuwe jaar. Verschillende initiatieven zijn hiervoor al ontwikkeld en zullen begin 2022 uitgerold worden. Samen met de belastingdienst wordt het concept steeds verder getoetst op toepassing én verbetering. Vanaf het begin van oprichting van ZelfPro hebben we open en transparant de samenwerking hierin gezocht. Ondersteund en begeleid door een team van fiscalisten en experts van onze kant. Nog steeds worden we beperkt door Corona en is een gezamenlijk treffen met de ZelfPro ondernemers én onze partners helaas niet mogelijk. Maar wat in het vat zit verzuurd niet! We willen iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in het afgelopen jaar en wensen jullie prachtige feestdagen toe en blijf vooral gezond!!